Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech

 

Po uzavření účetního období obdrží klient účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

Individální přístup je pro nás samozřejmostí!


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design