Změny DPH od 1.1.2009

25.08.2008 13:51

Od 1.ledna 2009 již bude platit další novela zákona o DPH. Dochází k mnoha změnám, lze vyjmenovat alespoň ty základní: -

  • nyní má plátce vedoucí daňovou evidenci povinnost přiznat daň až při uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, že přijal zálohu dříve. Nesmí vystavit daňový doklad. Od roku 2009 bude existovat možnost volby, zda bude daň přiznána již z přijaté platby, nebo až při uskutečnění zdanitelného plnění.
  • změní se den uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí
  • poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty budou z předmětu daně výslovně vyňaty
  • jedinou podmínkou pro vynětí reklamních a propagačních předmětů z předmětu daně je hodnota daně do 500Kč
  • mění se pohled na finanční pronájem. Pokud bude ve smlouvě uvedena povinnost odkupu najaté věci, je převod práva k užívání považováno za dodání zboží. Pokud bude ve smlouva uvedena možnost odkupu, půjde o poskytnutí služby.
  • při poskytnutí služeb vyjmenovaných v § 10 odst. 6 plátcem zahraniční osobě nebo podnikateli z jiného členského státu, kteří nemají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, se místo plnění stanoví podle sídla nebo místa podnikání příjemce služby, případně podle umístění provozovny v jiném státě, pokud by byla služba poskytována přímo provozovně v jiném státě. Na stanovení místa plnění nemá vliv existence tuzemské provozovny příjemce služby, pokud není služba poskytnuta přímo provozovně. Jestliže je služba poskytnuta plátcem přímo provozovně v tuzemsku, jedná se o tuzemské zdanitelné plnění.
  • plátci bude umožněno opravit výši daně v případech, kdy uplatní nesprávnou sazbu daně, osvobození od daně, chybně určí místo plnění nebo to, zda plnění je předmětem daně

Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design