Zaokrouhlování

08.10.2019 11:03

Od 1.10.2019 došlo k drobné změně u DPH ze zaokrouhlování.
Podle současné legislativy nelze již částku DPH zaokrouhlit na celé koruny. Tzn. z částky 9,- Kč nemůže být 21% DPH 2,- Kč, ale skutečně 1,89 Kč. V případě, že bychom chtěli fakturu hrazenou převodem zaokrouhlit na celkových 11,- Kč, je potřeba zjištěný rozdíl 0,11 Kč ještě rozdělit na základ 0,09 Kč + 0,02 Kč DPH.
V případě hotovostní platby je zaokrouhlení možné bez vlivu na DPH.


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design