Zaměstnavatelé - pozor na změnu účtu OSSZ

29.01.2009 09:41

Od 1.1. se zrušilo členění dle počtu zaměstnanců na malé organizace a organizace. V tuto chvíli jsou již všechny subjekty označování jako "zaměstnavatelé".

V návaznosti na tuto úpravu a další zákonné úpravy účinné od 1. 1. 2009 zavádí ČSSZ místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimístný, který by měli zaslat včas poštou. Tento nový variabilní symbol již bude mít po celou dobu registrace i v případě změny sídla zaměstnavatele.

Stejně jak se mění označení organizací na společný název, upravil se i přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. Od ledna 2009 je tedy shodný pro všechny zaměstnavatele a je plátcům k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další změnou v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo předčíslí 1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012. Pozor! Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně důchodově pojištěných. Změna předčíslí účtu platí pro úhrady plateb, které zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design