Ručení za dodavatele

30.12.2013 22:50

Další novinky pro rok 2014 s účinností od 1.1.2014.

Odběratel nově ručí za správné odvedení DPH dodavatelem. Ne vždy, ale v těchto případech:

- úhrada za služby/zboží byla zaslána na účet, který dodavatel nemá zveřejněný u finančního úřadu, přičemž částka přesáhne 700tis. Kč (pozn.: od 1.1.2013 má plátce DPH možnost nebo spíše povinnost zaregistrovat všechny své bankovní účty u finančního úřadu a označit ty, které chce zveřejnit)

- úhrada za služby/zboží byla zaslána na zahraniční účet

- úhrada za služby/zboží se významně liší od ceny obvyklé

- odběratel je tzv. nespolehlivý plátce. Jde o plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Ověřit si obchodního partnera můžete na stránkách finančního úřadu.

 

Ručení se můžeme vyhnout tím, že využijeme zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně. Ale pozor, potřebujeme k tomu souhlas dodavatele, jinak by po nás mohl částku, kterou jsme místo jemu odvedli jeho správci daně, vymáhat jako dluh.


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design