Povinnost čerpat dovolenou

13.10.2008 21:50

Upozorňujeme na povinné čerpání dovolené (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce § 218)

Pokud si zaměstnanec doposud nevybral veškerou dovolenou za rok 2007 (tj. 4 týdny), má ze zákona povinnost začít tuto dovolenou čerpat od 1.11.2008, resp. 3.11.2008 (pondělí). Důvod je zřejmý – dovolená by mu propadla. Od roku 2004 totiž není možné nevyčerpanou dovolenou proplácet (mimo při ukončení pracovního poměru)


Povinnost čerpat dovolenou za rok 2007 od 1.11.08 zaměstnanec,

  • který, pracoval u svého zaměstnavatele po celý rok 2007 a
  • který, nevyčerpal/nevyčerpá všechny 4 týdny dovolené do konce roku 2008 a
  • kterému vznikl nárok na alespoň 4 týdny dovolené.


 

Povinnost čerpat dovolenou za rok 2007 od 1.11.08 nemá zaměstnanec,

  • který, nepracoval u svého zaměstnavatele po celý rok 2007, případně pracoval celý rok, ale nevznikl mu nárok na alespoň 4 týdny dovolené (pro překážky v práci apod.)
  • který je v mimoevidenčním pracovním poměru (rodičovská dovolená)
  • kterému vznikl nárok na více než 4 týdny dovolené a tu nevyčerpal (např. Zaměstnanec má nárok na 5 týdnů dovolená a k 31.10.08 vyčerpal pouze 4 týdny. 1 týden navíc do konce roku vyčerpat nemusí, resp. může ji vyčerpat až do 31.12.09. Podmínkou je, že k tomu dá zaměstnavateli písemný souhlas. Pokud jej nedá, má k 1.1.09 nárok na proplacení tohoto jednoho týdne.

Pokud zaměstnanec odmítne od 1.11.08 výkon práce (dle výše uvedených pravidel), zaměstnavatel nemá možnost vyvodit proti zaměstnanci žádné důsledky nebo sankce. Naopak pokud zaměstnanec odmítne nastoupit dovolenou, zaměstnavatel by neměl výkon práce umožnit.

Povinnému nástupu na dovolenou může zaměstnavatel zabránit tím, že sám určí přesné termíny nástupu dovolené. Důležité však je tyto termíny stanovit do 31.10.!


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design