Pohonné hmoty a paušály u auta

07.10.2014 04:17

V poslední době často slyším dotazy na využití paušálních výdajů za auto. Rozhodl jsem se tedy to shrnout.

 

Máte 3 možnosti:

1) Využít skutečné náklady/výdaje + DPH můžete, ale nemusíte uplatňovat
- náklady/výdaje na pohonného hmoty a parkovné jsou daňově uznatelné

- vedení knihy jízd je povinné

 

2) Využít měsíčního paušálu + uplatňovat DPH z pohonných hmot a parkovného

- náklady/výdaje na pohonného hmoty a parkovné jsou daňově uznatelné

- ostatní náklady/výdaje typu povinné ručení, mytí vozu, servisní práce, odpisy, silniční daň apod. jsou daňově uznatelné

- vedení knihy jízd je povinné

 

3) Využít měsíčního paušálu + neuplatňovat DPH z pohonných hmot a parkovného

- náklady/výdaje na pohonného hmoty a parkovné jsou daňově uznatelné

- ostatní náklady/výdaje typu povinné ručení, mytí vozu, servisní práce, odpisy, silniční daň apod. jsou daňově uznatelné, DPH lze také uplatnit

- vedení knihy jízd je pro potřebu evidence pro finanční úřad nepovinné; v případě, kdy s autem jezdí zaměstnanec je kniha jízd nutná (např. pro kontrolu dodržování bezpečnosti práce)

 

 

Měsíční paušály

- 5.000,- Kč – vozidlo je používáno výhradně pro podnikatelskou činnost

- 4.000,- Kč – vozidlo je používáno i k soukromým účelům

- během roku se mohou paušály měnit v závislosti na tom, zda je auto užíváno i k soukromým účelým (např. v lednu 4.000,- Kč, únor a březen 5.000,- Kč, duben opět 4.000,- Kč)

- při paušálu 4.000,- Kč je třeba počítat s tím, že i ostatní náklady/výdaje je nutné krátit. Tzn. pouze 80% nákladů/výdajů bude daňově uznatelné, případně DPH lze odečíst také jen částečně.

 

Další informace

- paušál lze využít u maximálně 3 automobilů

- paušál 4.000,- Kč lze využít pouze u 1 automobilu

- paušál nelze uplatnit v měsíci, v němž auto poskytnete třetí osobě (zaměstnanci samozřejmě můžete)

- paušál nelze uplatnit u bezplatně vypůjčeného auta

- v rámci jednoho zdaňovacího období (zpravidla kalendářní rok), lze použít pouze jednu variantu (tzn. pouze paušál nebo pouze skutečné výdaje; nelze to kombinovat)

- u přiznání k dani z příjmů právnických osob se hodnota ročního paušálu uvádí na řádku 112 + je nutné rozvést věcnou náplň částky na samostatné příloze (např. stačí „60.000,- Kč – paušál za osobní automobil“)

- u přiznání k dani z přímů fyzických osob se paušál nikde neuvádí. Hospodářský výsledek je již po odečtení paušální částky


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design