Nový daňový řád

26.08.2008 12:15

Mnohokrát novelizovaný zákon o správě daní a poplatků má nahradit zcela nový daňový řád. Předpokládaná účinnost je od 1.1.2010, ale již dnes jsou známé změny:

  • Hlavním přínosem je přesnější a jednoznačnější vymezení postupů uplatňovaných správci daně i poplatníky, což zvýší jejich právní jistotu a lze tak očekávat snížení počtu soudních pří.
  • Nyní platí, že daně musí odejít nejpozději v den lhůty podání přiznání z účtu podnikatele, po schválení nového řádu již tyto prostředky budou muset být v den lhůty podání na účtě finančních úřadů.
  • Na druhou stranu, když se s placením daní podnikatel opozdí o méně než pět dnů, nebudou muset jako dnes platit navíc k dani úrok z prodlení.
  • Plusem pro podnikatele bude i to, že pokud mu finanční úřad spočítá daň vyšší, než sám vykázal, bude moci zaplatit daň až poté, co rozhodne případný soud. Pokud firma ve sporu neuspěje, bude však muset za celou dobu zaplatit úrok z prodlení.
  • Nová pravidla také přinesou zpřísnění při doručování zásilek. Podnikatel se již nebude moci vymlouvat, že se v místě sídla nezdržoval a tudíž že si zásilku nevyzvedl. Zásilka totiž bude považována za doručenou, když si ji po nezastižení a uložení na úřadu nevyzvedl do 15 dnů.
  • Firmy a daňoví poradci budou muset s úřadem komunikovat elektronicky, drobní podnikatelé i nadále poštou.
  • Účetní budou moci zastupovat u FÚ více podnikatelů a podávat za ně třeba daňové přiznání.

Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design