EET a pátek 13.

08.10.2019 11:13

V pátek 13.9.2019 byla schválena novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH. Novela bude v nejbližších dnech zveřejněna ve Sbírce zákonů. Od 1.5.2019 tedy dojde k rozšíření evidence tržeb na zbylé profese 3. a 4.fáze (např. řemeslníky). Zároveň dochází ke stejnému datu ke snížení DPH některých plnění. K přeřazení do 10% sazby DPH nastane např. u stravovacích služeb či vodného a stočného. 


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design